Forenede koncernens bedste årsregnskab i flere år


31. maj 2017


Forenede koncernen, som er landets næststørste servicekoncern, har netop afsluttet regnskabet for 2016. Koncernen, der med sine cirka 8.000 medarbejdere servicerer både offentlige og private kunder i Danmark og Sverige med Facility Service og Health Care-løsninger, kan fremvise det tredjebedste årsresultat i koncernens 58-årige historie.

Hvis man slår op i det dugfriske årsregnskab for Forenede koncernen, bliver vurderingen af 2016’s resultater blandt andet samlet sammen i følgende sætning:
”Årets resultat blev derved bedre end forventet og anses som værende tilfredsstillende med resultatforbedringer i alle koncernens divisioner”. 
Men hvis man spørger Carsten Clement, koncerndirektør for koncernen med cirka 8.000 medarbejdere som løser opgaver inden for rengøring, ejendomsservice, pleje, omsorg, kantine- og hospitalsdrift i både Danmark og Sverige, svinger han sig gerne retorisk lidt højere op:

”Jeg mener godt, at vi kan tillade os at omtale de resultater, som vi har skabt i 2016, som værende meget tilfredsstillende,” siger han med et slet skjult smil og forklarer, at formuleringen ”tilfredsstillende” i årsregnskabet er begrundet i, at resultaterne for 2016 ligger på niveau med resultatmæssige gode år i 2010 og 2011. 

”Og alt peger i retning af, at de gode takter accelererer yderligere i 2017, hvor vi også forventer et flot resultat. Måske endda det bedste i koncernens snart 58-årige historie,” vurderer han som den øverste chef for den danskbaserede og familieejede servicekoncern. 

Alle divisioner i koncernen har forbedret sig 
Hvis man kigger på nogle af regnskabets nøgletal faldt koncernens samlede omsætning i 2016 med to procent til 2.401 millioner kroner svarende til et fald på 44 millioner kroner - mod en forventet stigning på mellem 100 og 150 millioner kroner. Omsætningsfaldet har dog ikke afspejlet sig i årets samlede resultat, der landede på 33 millioner kroner efter skat – mod blot en million kroner året før. Og bundlinjen sender således overskudsgraden op på to procent hos Forenede, som efter ISS er den næststørste aktør på det danske marked. Resultatet gør det til det tredjebedste i koncernens historie. 

”Alle fire divisioner har forbedret sig set i forhold til 2015 og tidligere år. Og det er rart at registrere et økonomisk tilfredsstillende resultat af en strategi, som er ført gennem nogle år i brancher med lave marginaler,” forklarer Carsten Clement, som samtidig kan fejre, at årsregnskabet for 2016 også er det personligt bedste for ham som øverste chef, siden han i sommeren 2013 tiltrådte som koncerndirektør i koncernen efter den navnkundige stifter Peer C. Kroghs pludselige død. 

Forenede Service skiller sig positivt ud 
Koncerndirektøren peger på den danske Facility Service-division Forenede Service som den virksomhed i koncernen, hvor resultaterne er forbedret mest i forhold til tidligere:

”Indtægten i Forenede Service er steget støt og roligt gennem de sidste tre år. Og det er resultatet af flere års omstruktureringer, hvor vi blandt andet afviklede samtlige underleverandører i 2012, ligesom vi har opereret med en stram omkostningsstyring og sideløbende haft succes med at udskille og subbrande vores kantine- og ejendomsservice-sektioner,” siger han og hentyder til kantinekonceptet kaldet Kokkenes Køkken, som har fået god medvind gennem 2016 og således servicerer stadigt flere større virksomheder med personalemad – og TJEK Ejendomsservice, som blandt andet tilbyder ydelser som bygningsservice, arealpleje og vinduespolering. 
De positive takter tillægger Carsten Clement blandt andet koblingen mellem virksomhedens egenudviklede styringssystemer og nutidens digitale og IT-mæssige muligheder: 

”Vi har så at sige også genopdaget vores gamle styringsinstrumenter, som er blevet udviklet gennem mere end 50 år i branchen, men som måske har været glemt lidt i digitaliseringsiveren. Hvor de historiske styringssystemer gennem et par år har været søgt at blive erstattet af nye IT- og digitale systemer, har vi nu i højere grad arbejdet engageret med at implementere de gamle papirbaserede styringssystemer i digitale løsninger,” siger topchefen. 
”Det betyder blandt andet, at vi nu har et meget detaljeret blik på for eksempel indtjening per kunde, løn per kunde og vores materiale- og indkøbsforbrug.” 

Det mest lønsomme selskab i koncernen

Af koncernens to omsorgsdivisioner fremstår den svenske division Förenade Care, som blandt andet driver over 60 plejecentre i Sverige, i dag som koncernens største og mest lønsomme selskab med en omsætning, der udgør hele 44 procent af den samlede omsætning i koncernen. 

”Vi har siden 1997 haft succes i Sverige med ikke at konkurrere på pris men i stedet på kvalitet og alternative metoder til at drive ældrepleje på, hvor vi især blandt andet lægger vægt på aktiviteter på plejecentrene og mantraet om, at livet skal leves hele livet,” forklarer koncerndirektøren, som mærker en tydelig forskel på de to landes markeder for omsorg og pleje. Konkurrenceudsættelsen af de bløde velfærdsydelser som ældreomsorg og pleje er nærmest stagneret i Danmark, og for tiden driver den danske omsorgsdivision tre plejecentre i landet.

”Markedet i Danmark er desværre ikke modent endnu. Hvor markedet i Sverige udgør i nærheden af 15 milliarder kroner, er det til sammenligning i omegnen af en halv til en milliard kroner i Danmark. Den politiske vilje og accepten i befolkningen af, at der er behov for private aktører er meget forskellig de to lande imellem. I Sverige går man eksempelvis mere og mere i retning af den totale valgfrihed, hvor borgerne selv kan vælge, hvilket plejecenter, som man vil på. Mens vi i Danmark stadig afventer viljen til en større konkurrenceudsættelse af landets knapt 700 offentligt drevne plejecentre ,” vurderer Carsten Clement.

”I Danmark har vi ganske enkelt ikke kunne opnå en kritisk masse, blandt andet på grund af, at kommunerne er meget tilbageholdne i de her år med at sende plejecentre i udbud,” siger han og oplyser, at koncernen indtil videre har investeret cirka 45 millioner kroner i at opbygge den danske omsorgsdivision. 

”Fordi vi fortsat tror på, at de private aktører har en berettigelse i Danmark, og at borgerne på et tidspunkt vil stille som krav, at der er et alternativ til den kommunalt drevne ældrepleje,” forklarer koncerndirektøren og nævner, at begge omsorgsdivisioner også sideløbende kigger på at udvikle nye aktiviteter indenfor eksempelvis handicaphjælp, psykiatri og personlig assistance. 


Faktabokse:

Nøgletal for Forenede koncernen 2016 og 2015

Key figures


Forenede koncernen: En bred vifte af services 
Forenede koncernen er i modsætning til andre større servicekoncerner familieejet og dansk baseret og har efter snart 58 år i branchen udviklet sig til en af Nordens største serviceselskaber. Koncernen består af fire divisioner som opererer indenfor Facility Service og Health Care i både Danmark og Sverige. Koncernen består at cirka 8.000 medarbejdere og de to Facility Service-divisioner – Forenede Service i Danmark og Förenade Service i Sverige – beskæftiger sig blandt andet med ydelser som daglig rengøringsservice, kantineservice, vinduespolering og ejendomsservice. De to Health Care-divisioner – Forenede Care i Danmark og Förenade Care i Sverige – driver blandt andet plejecentre, privathospitaler og lægeklinikker samt tilbyder services indenfor personlig assistance, hjemmehjælp og psykiatri.


Gå tilbage