Ny, ung generation indtræder i bestyrelserne i Forenede


11. september 2017

Bestyrelsen


26 og 29 år. 
Det er et par unge herrer, som nu sætter sig med ved bestyrelsesbordet i landets næststørste servicevirksomhed Forenede, som med sine cirka 8.000 medarbejdere, beskæftiger sig med facility service, rengøring, arealpleje, kantine- og plejecenterdrift og mange andre ydelser i både Danmark og Sverige. 
Men trods deres unge alder er Morten Krogh Vermehren og Kenny Vermehren Mitchboe ikke uforberedte på arbejdet, forklarer koncerndirektør Carsten Clement:

”Vi glæder os over styrkelsen af bestyrelserne med de to nye bestyrelsesmedlemmer, som på trods deres unge alder er veluddannede og passionerede. Og de har via engageret udførelse af konkrete opgaver og projekter i koncernen gennem de sidste par år blandt andet udvist god organisations-, forretnings- og brancheforståelse. Ligesom deres vilje og evne til at udvikle koncernens i de kommende år også skinner tydeligt igennem,” siger han.

Fortsat dansk og familieejet
Forenede koncernen blev startet for 58 år siden af den navnkundige stifter Peer C. Krogh, som døde i 2013, og det er således med Morten Krogh Vermehren og Kenny Vermehren Mitchboe tredje generation af familien, som skal tage del i bestyrelsesarbejdet for servicekoncernen. Den direkte årsag er blandt andet, at stifterens bror Poul Erik Krogh er udtrådt af bestyrelserne på grund af langtidssygdom, som betød, at han i den forgangne weekend er sovet ind. Begge de nye bestyrelsesmedlemmer er familiært relateret til stifteren – Morten er således hans barnebarn. 

”I modsætning til de fleste andre større Facility service-virksomheder i landet er Forenede fortsat familieejet og dansk baseret. Og det er en stor glæde for ejerkredsen bag og ledelsen i koncernen, at de to unge mænd er oprigtigt interesserede i at medvirke til at videreføre og udvikle koncernen,” siger Carsten Clement. 

”Vi opererer med vores forretningsområder i et stærkt konkurrencepræget marked. Og her er det gavnligt, at både Morten og Kenny blandt andet er meget initiativrige, opsøgende og udviklingsorienterede. ”

Fælles blik for udvikling 
Begge de nye bestyrelsesmedlemmer har de sidste par år varetaget jobfunktioner i koncernen. Morten Krogh Vermehren har fungeret i forskellige stillinger, senest som marketingsassistent, hvor han har varetaget såvel interne som eksterne opgaver og projekter med markedsføring og kommunikation som omdrejningspunkt. Kenny Vermehren Mitchboe har de sidste år blandt andet arbejdet som driftscontroller i virksomheden Forenede Service A/S. Og koncerndirektør Carsten Clement vurderer, at de to unge mænd nu skal have tid til at blive fortrolige med bestyrelsesarbejdet:

”Vi har ikke på den korte bane opstillet nogle succeskriterier for dem. Men det er klart, at vi på længere sigt forventer, at de deltager på helt lige fod med de andre bestyrelsesmedlemmer og bidrager med hver deres styrker og indgange til bestyrelsesarbejdet. Vi tror blandt andet på, at Mortens og Kennys fælles gode blik for forretningsudvikling, innovation og CSR-arbejde kan medvirke til at bringe koncernen godt videre ind i fremtiden,” forklarer han og nævner, at der blandt andet vil blive iværksat en målrettet uddannelsesplan for de to, som sigter mod at styrke både deres viden om og fortrolighed med koncernen, de brancher som koncernen opererer i og bestyrelsesarbejdet. 

Morten Krogh Vermehren og Kenny Vermehren Mitchboe er valgt ind i bestyrelserne Forenede Care A/S, PrivatHospitalet Danmark A/S og Forenede Service A/S. 


Faktabokse:

En af Nordens største servicekoncerner
Forenede koncernen blev stiftet i 1959 af de to brødre Peer C. Krogh og Poul Krogh under navnet De Forenede Rengøringsselskaber A/S. Senere blev virksomheden kendt som Forenede Service og har i dag udviklet sig til en Nordens største servicekoncerner. Koncernen beskæftiger i dag cirka 8000 medarbejdere fordelt på fire divisioner i Danmark og Sverige, som beskæftiger sig med services og ydelser indenfor Facility Service og Health Care. 

De to nye bestyrelsesmedlemmer 

Morten Krogh Vermehren blev uddannet markedsføringsøkonom (AP Degree in Marketing Management) fra Copenhagen Business Academy i 2015, hvorefter han læste en professionsbachelor inden for International Handel og Markedsføring i perioden 2015-2017. Siden januar 2015 har han fungeret i diverse stillinger i Forenede koncernen – senest som marketingsassistent, hvor han har varetaget såvel interne som eksterne opgaver og projekter med markedsføring og kommunikation som omdrejningspunkt siden januar 2017. Morten er barnebarn af Forenedes stifter Peer C. Krogh. 

Kenny Vermehren Mitchboe har en militær uddannelse bag sig. I perioden 2010-2013 har han således gennemført en professionsbachelor fra Hærens Officersskole i Militære Operationelle Videnskaber/Studier. I perioden 2013-2015 fungerede han som premierløjtnant i Forsvaret. Siden august 2015 har Kenny arbejdet som driftscontroller i Forenede Service A/S ligesom han har haft ansvaret for koordinering af medarbejdernes uddannelse i virksomheden.


Gå tilbage