Hvad så, Inger Støjberg – er der noget nyt?


06. marts 2018


Carsten Clement, som er koncerndirektør i landets næststørste Facility Service-virksomhed Forenede, efterlyser snarlig konkret politisk handling, der skal gøre det smidigere for danske virksomheder at have medarbejdere ansat fra lande udenfor EU.

Som virksomhed beskæftiger du en medarbejder fra et ikke EU-land med gyldig arbejds- og opholdstilladelse. Alt er som det skal være. Men en dag vælger din medarbejder at flytte til Malmø uden at oplyse dig om flytningen. Nu benytter du dig pludselig fra den ene dag til den anden og helt uforvarende af illegal arbejdskraft, som koster dig 10.000 kroner i bøde per måned, du fra nu af beskæftiger medarbejderen. Er det i orden? Du er jo helt uvidende om de ændrede forhold. Medarbejderens løn går til NemKonto og lønsedlen til e-Boks. Du har ingen mulighed for at opdage, at medarbejderen har skiftet bopæl. Og det er blot et enkelt eksempel på de utallige fælder, som du kan falde i, hvis du beskæftiger en ikke-EU borger i din virksomhed.

Hvorfor gør myndighederne ikke virksomhederne opmærksom på, at de beskæftiger en medarbejder uden gyldig arbejdstilladelse? Virksomhederne indberetter jo den tilbageholdte A-skat hver måned til SKAT på medarbejderens cpr-nr. Myndighederne har derfor gode muligheder for hurtigt at opdage situationen allerede den første måned, hvor det ulovlige ansættelsesforhold står på. Og efterfølgende smidigt at kunne oplyse virksomheden elektronisk om forholdet. 

Mange virksomheder har desværre lært det på den hårde måde gennem de sidste år og har pådraget sig store bøder og er blevet hængt ud i pressen som svindlere for utilsigtede forseelser, som myndighederne ellers med få midler kunne havde afværget. Men bødeomkostningerne og den negative medieomtale er intet imod, hvad det koster virksomhederne i løbende præventive administrative byrder, der skal hindre, at de ikke falder i fælden. For slet ikke at tale om udlændingestyrelsens tidsforbrug til blandt andet at håndtere telefoniske henvendelser fra virksomheder, der ønsker at få oplyst, om hvorvidt en ikke-EU-borger fortsat har sin arbejdstilladelse i behold. Jævnlige telefonopkald til udlændingestyrelsen er nemlig virksomhedernes eneste reelle mulighed, hvis de ønsker at være sikre på, at deres medarbejdere har en gyldig arbejdstilladelse.

I Forenede Service beskæftiger vi cirka 800 ikke-EU-borgere, hvis arbejdstilladelser vi i princippet skal tjekke hver måned for at være sikre på, at vi ikke forbryder os imod loven. En kontrol der kun kan gennemføres over telefonen, og kun hvis vi har fået en samtykkeerklæring fra vores medarbejdere. Det er selvsagt et tidskrævende arbejde, og i øvrigt et tjek som udlændingestyrelsen har afvist at ville deltage i på grund af manglende ressourcer. Som virksomhed er vi derfor i princippet ufrivilligt retsløse og kan i bedste fald kun appellere til, at myndighederne vil lade os slippe for bøder og negativ medieomtale for uforvarende brug af ulovlig arbejdskraft, når vi i de konkrete sager fremlægger dokumentation for alt det arbejde, som vi gør for at hindre brugen af ulovlig arbejdskraft.

For et år siden rettede Forenede Services kvalitetschef henvendelse til tre resortministre og samtlige medlemmer af beskæftigelsesudvalget i Folketinget, hvori han beskriver vores besværligheder og store administrative ressourceforbrug i forhold til emnet. Henvendelsen blev drøftet i Folketingets beskæftigelsesudvalg og besvaret af udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg, som i sit svar blandt andet nævner, at regeringen ”kan og bør gøre mere for at gøre det så enkelt som muligt for arbejdsgiverne at gennemskue, om en udlænding har ret til at arbejde her i landet”. Ligeledes blev emnet efter endnu en mediedækning af problemerne løftet i forsommeren 2017 af et medlem af Folketingets Udlændinge- og Integrationsudvalg. Her betoner ministeren i sit svar til udvalget blandt andet, at ”det ligger regeringen meget på sinde at finde nogle gode løsninger for arbejdsgiverne”. Ligesom Inger Støjberg også denne gang i sit svar henviser til, at der i juni 2014 blev nedsat en tværministeriel arbejdsgruppe, som skal komme med forslag til tiltag, der kan hjælpe arbejdsgivere til ikke uforvarende at overtræde udlændingeloven, og at der efter ministerens opfattelse ”er behov for snarligt at få arbejdet gjort færdigt, så vi kan få løsningerne på plads.”. 

Glædeligvis er regeringen sammen med partierne S, DF og SF i januar så endelig i januar 2018 nået til enighed om et beslutningsforslag, der kan igangsætte en foranalyse, der skal undersøge mulighederne for at samkøre skatteforvaltningens og udlændigemyndighedernes systemer. Foranalysen forventes tilsyneladende færdig ved udgangen af 2018. Det er da et skridt i den helt rigtige retning, men for søren da hvor går det langsomt, og hvor bliver der spildt mange ressourcer i den mellemliggende periode.

Og hvad med den tværministerielle arbejdsgruppe, som startede deres arbejde med at skitsere forslag og anbefalinger på området for over tre et halvt år siden? For et lille års tid siden mente udlændige- og integrationsministeren at vide, at den pågældende arbejdsgruppe ”arbejder på højtryk for at afslutte sit arbejde”. 
Er der mon snart noget nyt på den front, Inger Støjberg?


Gå tilbage