Økonomi

Udvikling i regnskabsåret 2016

Koncernens omsætning faldt i 2016 med 2 % til M.DKK 2.401, svarende til et fald på M.DKK 44 mod en forventet stigning på M.DKK 100 – 150. Faldet i den gennemsnitlige svenske kronekurs i 2016 har påvirket omsætningen negativt med M.DKK 57, og en medvirkende årsag til at omsætningsfremgangen ikke blev realiseret som forventet. Derudover opnåede koncernens omsorgsdivision i Sverige kun en vækst på M.SEK 38 mod forventet M.SEK 200, og i Danmark oplevede Forenede Care A/S et decideret fald i omsætningen på M.DKK 30. Begge som følge af færre offentlige udbud i 2016 end ventet.

Den manglende vækst i omsætningen har derimod ikke afspejlet sig i årets resultat, der blev på M.DKK 33 efter skat mod blot M.DKK 1 året før. Årets resultat blev derved bedre end forventet og anses som værende tilfredsstillende med resultatforbedringer i alle koncernens divisioner.

Udviklingen i koncernens omsætning og indtjening beskrives bedst med udgangspunkt i hver divisions egen udvikling i 2016.


Kapitalberedskabet
Årets resultat har givet koncernen et likviditetsoverskud fra driften før skat på M.DKK 66. Selskabets nettolikviditet er dog faldet med M.DKK 8, idet gælden til banker og realkreditinstitutter er afviklet med netto M.DKK 33. Herudover er investeret i anlægsaktiver for M.DKK 18, betalt udbytte for M.DKK 10 og selskabsskat med M.DKK 5. Likviditetsudviklingen har gennem året været meget tilfredsstillende.

Koncernen skønnes at have tilstrækkelig kapital og kreditfaciliteter til at indfri målsætningen om øget vækst og dertil knyttede nye investeringer.Kontakt os

Forenede
Buddingevej 312-316
2860 Søborg
Telefon: 3969 5050

Email:
info@forenede.dk
 

Årsrapporter

Årsrapporter for Forenede koncernen
fra de seneste år:

 

 

Årsrapport
Se online
Download i pdf
2016    Download
2015  Se online  Download
2014  Se online  Download
2013  Se online  Download
2012   Se online  Download
2011  Se online
 Download
2010    Download

 

Faktureringsadresse

Fakturaer til Forenede A/S bedes sendt elektronisk.

EAN nr: 579 000 224 3363

CVR nr: 36 03 66 56


Buddingevej 312-316
2860 Søborg