Etik

Vi er med til at tage ansvar

Vi skaber – og vil fortsat skabe – arbejdspladser, der omfavner og respekterer forskellighed, diversitet og mangfoldighed. Dette sker blandt andet gennem arbejde med forebyggelse, fastholdelse og integration.

Vi arbejder desuden aktivt for at forebygge udstødelse fra arbejdsmarkedet gennem kontinuerlig uddannelse og kompetenceudvikling af den enkelte medarbejder. Vi omfavner også mennesker, som af forskellige årsager har svært ved at finde sig til rette på arbejdsmarkedet. Dette gør vi primært igennem samarbejde med kommunale aktører omkring aktivering, afprøvning og ansættelse af personer på kanten af arbejdsmarkedet i skånestillinger eller lignende.