Specialistviden

Erfarne medarbejdere

Vores medarbejdere har en høj anciennitet, der sikrer kontinuitet og en høj grad af specialistviden inden for vores forretningsområder. Vi differentierer os fra andre sammenlignelige udbydere på markedet ved at tilbyde en bred vifte af ydelser på tværs af service- og omsorgsområdet.

 

 


servicenormen, insta 800, almega og kvalitetsrapporter

Kvalitet gennem hele koncernen

Servicenormen

Forenede Service i Danmark er certificeret efter Servicenormen, hvilket betyder at en lang række etiske og praktiske krav overholdes. Det handler om konkrete krav inden for områder som: økonomiske attester, kvalitet, miljø, arbejdsmiljø, personalepolitik, uddannelse og underleverandører.

Almega

Förenade Service i Sverige er certificeret i følge ALMEGA's Serviceföretagen Auktorisation, hvilket betyder, at virksomheden udviser økonomisk stabilitet, besidder og udvikler kompetencer inden for de services de leverer og har fokus på blandt andet miljø.

Kvalitetsvurderinger

For at sikre en høj og jævn kvalitet, samt opdage eventuelle fejl og mangler,  gennemfører Forenede Service i Danmark og Förenade Service i Sverige månedlige kvalitetsvurderinger i samarbejde med vores kunder. 

Ekspertgrupper

For at udvikle omsorgsydelserne og sikre at borgere som benytter sig af Forenede Care i Danmark og Förenade Care i Sverige modtager en høj kvalitet, har vi en ekspertgruppe på tværs af de to virksomheder, som består af kompetente personer både i og uden for organisationen.

Patientsikkerhed

PrivatHospitalet Danmark

PrivatHospitalet Danmark er akkrediteret efter Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM), som er et nationalt og tværgående kvalitetsudviklingssystem for sundhedsvæsenet, og som udvikles i samarbejde mellem stat, regioner, kommuner og erhvervsliv.

 

 

 
certificeringer

ISO- og OHSAS 18001-certificering

Koncernens selskaber Forenede Service A/S, Förenade Service AB og Förenade Care AB er alle triple-certificeret:

ISO 9001-certificerede inden for kvalitetsledelse, OHSAS 18001-certificerede inden for arbejdsmiljøledelse samt ISO 14001-certificerede inden for miljøledelse.

Vi var desuden den første rengøringsvirksomhed i Europa, som formåede at opnå ISO 9001 certificering i 1992.