Specialistviden

Erfarne medarbejdere

Vores medarbejdere har en høj anciennitet, der sikrer kontinuitet og en høj grad af specialistviden inden for vores forretningsområder. Vi differentierer os fra andre sammenlignelige udbydere på markedet, ved at tilbyde en bred vifte af ydelser, udført af medarbejdere som via både interne og eksterne uddannelsesprogrammer har en høj faglighed.

 

 


Kvalitet gennem hele koncernen

Servicenormen

Forenede Service i Danmark er certificeret efter Servicenormen, hvilket betyder at en lang række etiske og praktiske krav overholdes. Det handler om konkrete krav inden for områder som: økonomiske attester, kvalitet, miljø, arbejdsmiljø, personalepolitik, uddannelse og underleverandører.

Almega

Förenade Service i Sverige er certificeret i følge ALMEGA's Serviceföretagen Auktorisation, hvilket betyder, at virksomheden udviser økonomisk stabilitet, besidder og udvikler kompetencer inden for de services de leverer og har fokus på blandt andet miljø.

Kvalitetsvurderinger

For at sikre en høj og jævn kvalitet, samt opdage eventuelle fejl og mangler,  gennemfører Forenede Service i Danmark og Förenade Service i Sverige månedlige kvalitetsvurderinger i samarbejde med vores kunder. 

Ekspertgrupper

For at udvikle omsorgsydelserne og sikre at borgere som benytter sig af Forenede Care i Danmark og Förenade Care i Sverige modtager en høj kvalitet, har vi en ekspertgruppe på tværs af de to virksomheder, som består af kompetente personer både i og uden for organisationen.

certificeringer

ISO-certificeret i kvalitet, arbejdsmiljø og miljø

Koncernens selskaber Forenede Service A/S, Förenade Service AB og Förenade Care AB er alle triple-certificeret inden for:
kvalitetsledelse,  arbejdsmiljøledelse samt miljøledelse.

ISO-certificeringerne er et redskab, der skal sikre at de ydelser som vi leverer, er understøttet af korrekte ledelsessystemer.

Vi var desuden den første rengøringsvirksomhed i Europa, som formåede at opnå ISO 9001 certificering i 1992.