Medarbejdere

Rummelighed på arbejdsmarkedet

Vi omfavner også mennesker, som af forskellige årsager har svært ved at finde sig til rette på arbejdsmarkedet. Dette gør vi primært igennem samarbejde med kommunale aktører omkring aktivering, afprøvning og ansættelse af personer på kanten af arbejdsmarkedet i skånestillinger eller lignende. I løbet af 2019 var mere end 1.300 personer i aktivering hos Forenede, og hver anden kom efterfølgende i job. Enten i Forenede eller i andre virksomheder og brancher. 


Uddannelse

Uddannelsesprogram til alle medarbejdere

For at sikre, at medarbejdernes viden og kompetencer er på topniveau, har vi oprettet vores eget corporate university ”ServiceAkademiet”, der omfatter struktureret uddannelse af vores medarbejdere inden for serviceydelser. Foruden sprogundervisning, oplæring og interne kurser, afholdes AMU-kurser.

Da vi opererer i en branche, hvor det kan være svært at rekruttere og fastholde de dygtigste medarbejdere, forsøges der med uddannelse at fastholde selskabets konkurrencedygtighed og samtidig gøre os til en attraktiv virksomhed for medarbejdere. Ledende medarbejdere modtager ligeledes løbende undervisning i form af interne og eksterne programmer, der strækker sig over et længere tidsrum.

 

 


Forenede Koncernens divisioner har et uddannelsesprogram for både medarbejderrepræsentanter og arbejdsledere, som indgår i virksomhedernes sikkerhedsprogram.

Trivsel på arbejdspladsen

Vi arbejder aktivt med at forebygge og optimere arbejdsmiljøforholdene for at sikre trivsel, sundhed og motiverede medarbejdere. Vi ønsker, at alle ansatte har en positiv indstilling til et sundt og sikkert arbejdsmiljø. Der er stor opmærksomhed på kontinuerlig træning og instruktion til medarbejderne inden for ergonomi og håndtering af arbejdsredskaber på en sundhedsmæssig forsvarlig måde.

 

94%

tilfredshed

94% af medarbejderne i Forenede Service A/S er tilfredse med deres arbejde

68%

kvinder

i mellemste ledelseslag hos Förenade Service AB i 2019

1.300

personer

var i aktivering hos Forenede 2019

Nationaliteter

Forskellige kulturer skaber dynamik

I slutningen af 2019 beskæftigede vi mere end 94 forskellige nationaliteter. Denne mangfoldighed af nationaliteter er vi særligt stolte over, da de mange forskellige kollegaer skaber dynamik og en arbejdsglæde, som består af elementer fra forskellige kulturer – det giver Forenede Koncernen en flig af ”hele verden”.