Medarbejdere

Rummelighed på arbejdsmarkedet

I løbet af 2018 var mere end 360 personer i aktivering hos Forenede, og hver anden kom efterfølgende i job enten i Forenede eller i andre virksomheder og brancher. 

100 KLUBBEN
Förenade Care AB var den første omsorgsvirksomhed, som tilsluttede sig Stefan Löfvens tiltag ”100-klubben”, som havde til formål at aktivere mindst 100 flygtninge i en periode på under tre år. I løbet af denne periode, som afsluttedes i november 2018, havde 120 flygtninge været beskæftiget hos Förenade Care AB.

 

 


Uddannelse

Uddannelsesprogram til alle medarbejdere

For at sikre, at medarbejdernes viden og kompetencer er på topniveau, har vi oprettet vores eget corporate university ”ServiceAkademiet”, der omfatter struktureret uddannelse af vores medarbejdere inden for serviceydelser. Foruden sprogundervisning, oplæring og interne kurser, afholdes AMU-kurser.

Da vi opererer i en branche, hvor det kan være svært at rekruttere og fastholde de dygtigste medarbejdere, forsøges der med uddannelse at fastholde selskabets konkurrencedygtighed og samtidig gøre os til en attraktiv virksomhed for medarbejdere. Ledende medarbejdere modtager ligeledes løbende undervisning i form af interne og eksterne programmer, der strækker sig over et længere tidsrum.

 

 


Forenede Koncernens divisioner har et uddannelsesprogram for både medarbejderrepræsentanter og arbejdsledere, som indgår i virksomhedernes sikkerhedsprogram.

Trivsel på arbejdspladsen

Vi arbejder aktivt med at forebygge og optimere arbejdsmiljøforholdene for at sikre trivsel, sundhed og motiverede medarbejdere. Vi ønsker, at alle ansatte har en positiv indstilling til et sundt og sikkert arbejdsmiljø. Der er stor opmærksomhed på kontinuerlig træning og instruktion til medarbejderne inden for ergonomi og håndtering af arbejdsredskaber på en sundhedsmæssig forsvarlig måde.

 

10.500

uddannelsesdage

i Förenade Care AB i 2018

68%

kvinder

i mellemste ledelseslag hos Förenade Service AB i 2018

+360

personer

var i aktivering hos Forenede 2018

Nationaliteter

Forskellige kulturer skaber dynamik

I slutningen af 2018 beskæftigede vi mere end 94 forskellige nationaliteter i vores to danske divisioner, Förenade Care AB beskæftigede ca. 75. Denne mangfoldighed af nationaliteter er vi særligt stolte over, da de mange forskellige kollegaer skaber dynamik og en arbejdsglæde, som består af elementer fra forskellige kulturer – det giver Forenede Koncernen en flig af ”hele verden”.