Medarbejdere

Rummelighed på arbejdsmarkedet

Vi omfavner også mennesker, som af forskellige årsager har svært ved at finde sig til rette på arbejdsmarkedet. Dette gør vi primært igennem samarbejde med kommunale aktører omkring aktivering, afprøvning og ansættelse af personer på kanten af arbejdsmarkedet i skånestillinger eller lignende. I løbet af 2020 var næsten 600 personer i aktivering hos Forenede, og flere kom efterfølgende i job. Enten i Forenede eller i andre virksomheder og brancher. 


Uddannelse

Uddannelsesprogram til alle medarbejdere

For at sikre, at medarbejdernes viden og kompetencer er på topniveau, har vi oprettet vores eget corporate university ”ServiceAkademiet”, der omfatter struktureret uddannelse af vores medarbejdere inden for serviceydelser. Foruden sprogundervisning, oplæring og interne kurser, afholdes AMU-kurser.

Da vi opererer i en branche, hvor det kan være svært at rekruttere og fastholde de dygtigste medarbejdere, forsøges der med uddannelse at fastholde selskabets konkurrencedygtighed og samtidig gøre os til en attraktiv virksomhed for medarbejdere. Ledende medarbejdere modtager ligeledes løbende undervisning i form af interne og eksterne programmer, der strækker sig over et længere tidsrum.

 

 


Forenede Koncernens divisioner har et uddannelsesprogram for både medarbejderrepræsentanter og arbejdsledere, som indgår i virksomhedernes sikkerhedsprogram.

Trivsel på arbejdspladsen

Vi arbejder aktivt med at forebygge og optimere arbejdsmiljøforholdene for at sikre trivsel, sundhed og motiverede medarbejdere. Vi ønsker, at alle ansatte har en positiv indstilling til et sundt og sikkert arbejdsmiljø. Der er stor opmærksomhed på kontinuerlig træning og instruktion til medarbejderne inden for ergonomi og håndtering af arbejdsredskaber på en sundhedsmæssig forsvarlig måde.

I 2020 havde vi mere end 6.500 uddannelsesdage på tværs af koncernens fire selskaber.

 

>80%

tilfredshed

I 2020 var medarbejdertilfredsheden højere end 80% i alle koncernens selskaber

70%

kvinder

I 2020 var mere end 70% af lederne i Forenede kvinder

100

nationaliteter

I 2020 repræsenterede Forenedes 9.000 medarbejdere næsten 100 forskellige nationaliteter

Nationaliteter

Forskellige kulturer skaber dynamik

I slutningen af 2020 beskæftigede vi mere end 94 forskellige nationaliteter. Denne mangfoldighed af nationaliteter er vi særligt stolte over, da de mange forskellige kollegaer skaber dynamik og en arbejdsglæde, som består af elementer fra forskellige kulturer – det giver Forenede Koncernen en flig af ”hele verden”.