Medarbejdere

Rummelighed på arbejdsmarkedet

Koncernens ambitiøse plan med aktivering af borgere på arbejdsmarkedet og samarbejde med landets jobcentre, har medført at Forenede Service A/S ifølge Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har dobbelt så mange i virksomhedspraktik og løntilskud i 2017, set i forhold til resten af branchen baseret på antal fuldtidsansatte. Ydermere, kan det nævnes, at næsten 1 ud af 5 af de som kommer i praktikforløb bliver efterfølgende ansat i virksomheden – dette er over 25% mere end branchegennemsnittet.

Förenade Care AB var den første omsorgsvirksomhed, som tilsluttede sig Stefan Löfvens tiltag ”100-klubben”, som har til formål at aktivere mindst 100 flygtninge i en periode på under tre år.

 

 


Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Nationaliteter

Forskellige kulturer skaber dynamik

Et kig på antallet af nationaliteter for medarbejdere viste i slut 2017, at vi alene i Danmark rummer mere end 95 forskellige nationaliteter. Der føres ikke samme statistik i Sverige, men var det tilfældet ville tallet formentlig være væsentlig højere. Denne mangfoldighed af  nationaliteter, er der en vis stolthed over, blandt andet fordi det er med til at skabe arbejdsglæde, mangfoldighed og dynamik med elementer fra forskellige kulturer – således at en flig af ”hele verden” er med i koncernen. Diversitet er med til at gøre medarbejdere, og alle som er i berøring med virksomheden, klogere på andre mennesker og kulturer, og hermed udvides menneskesynet.

 

 

 

Uddannelse

Uddannelsesprogram til alle medarbejdere

For at sikre, at medarbejdernes viden og kompetencer på topniveau, har vi oprettet vores eget corporate university ”ServiceAkademiet”, der omfatter struktureret uddannelse af vores medarbejdere inden for serviceydelser. Foruden sprogundervisning, oplæring og interne kurser, afholdes AMU-kurser.

Da vi opererer i en branche, hvor det kan være svært at rekruttere og fastholde de dygtigste medarbejdere, forsøges der med uddannelse at fastholde selskabets konkurrencedygtighed og samtidig gøre os til en attraktiv virksomhed for medarbejdere. Ledende medarbejdere modtager ligeledes løbende undervisning i form af interne og eksterne programmer, der strækker sig over et længere tidsrum.

 

 


Forenede koncernens divisioner har et uddannelsesprogram for både medarbejderrepræsentanter og arbejdsledere, som indgår i virksomhedernes sikkerhedsprogram.

Trivsel på arbejdspladsen

Vi arbejder aktivt med at forebygge og optimere arbejdsmiljøforholdene for at sikre trivsel, sundhed og motiverede medarbejdere. Vi ønsker at alle ansatte har en positiv indstilling til et sundt og sikkert arbejdsmiljø. Der er stor opmærksomhed på kontinuerlig træning og instruktion til medarbejderne inden for ergonomi og håndtering af arbejdsredskaber på en sundhedsmæssig forsvarlig måde.

 

Uddannelse

2.656

timer

Forenede Service i Danmarks uddannelsestimer i 2017

884

timer

Forenede Service i Sverige uddannelsestimer i 2017

222

timer

PrivatHospitalet Danmarks uddannelsestimer i 2017