uddannelse for miljøet

Det rigtige valg træffes ud fra viden

Vores medarbejdere trænes og uddannes i  korrekt håndtering og brug af midler, herunder brug af størst mulig andel af miljømærkede eller klimavenlige midler.

Uddannelsesprogram STEPS oplærer vores medarbejdere i korrekt håndtering. Derudover benytter vi automatiske doseringssystemer, som kan undgå overdosering og overforbrug af rengøringsmidler. Det gavner både miljøet og kundernes økonomi at der doseres nøje i forhold til forbrug af rengøringsmidler og vand. I Forenede Service A/S anvender vi kun PVC-fri plastprodukter og emballager. De anvendte rengøringsmidler udskiftes løbende til mere miljøvenlige produkter, såfremt at disse stadig kan opretholde et højt kvalitetsniveau.

 

 


minimere madspild

Knivskarp holdning i Kokkenes Køkken

Vi har i vores kantinekoncept ”Kokkenes Køkken” et stort fokus på at minimere madspild, da det er en belastning for miljøet. Derfor anvender vi en form for First-In First-Out koncept, hvor de fødevarer som er leveret først også bliver anvendt først – både fordi friske råvarer er et vigtigt element i Kokkenes Køkken, men netop også for at undgå madspild. 
Derudover bruges daglige analyser og prognoseværktøjer til at estimere antal spisende gæster, for at undgå at producere hverken for lidt eller for meget mad. For at minimere spild yderligere, tilbyder Kokkens Køkken deres gæster i kantinen at tage overskydende mad med hjem som take away.

 

 

 
miljømål

Vores mål er at hele tiden overgå os selv

Frem mod 2025 er målsætningen at mængden af indkøbte miljøvenlige produkter skal udgøre en endnu større del af det samlede indkøb. Dette gøres ved øget fokus på uddannelse af medarbejdere og optimering af indkøbsprocesserne.

 

 


Koncernens selskaber, Forenede Service A/S, Förenade Service AB og Förenade Care AB er alle triple-certificeret:
ISO 9001-certificerede inden for kvalitetsledelse, OHSAS 18001-certificerede inden for arbejdsmiljøledelse samt ISO 14001-certificerede inden for miljøledelse.

Vi var desuden den første rengøringsvirksomhed i Europa, som formåede at opnå ISO 9001 certificering i 1992.

 
 
Grønnere strøm

Jo mere det blæser...

Förenade Care AB i Sverige samt Forenede Service A/S i Danmark benytter sig til 100% af strøm fra vindmøller.

Förenade Service AB benytter sig af 58% strøm fra solenergi, vind-, vand- og biokraft via Eon.