uddannelse for miljøet

Det rigtige valg træffes ud fra viden

Vores medarbejdere trænes og uddannes i  korrekt håndtering og brug af midler, herunder brug af størst mulig andel af miljømærkede eller klimavenlige midler.

Vores interne uddannelsesprogram oplærer vores medarbejdere i korrekt håndtering af fx rengøringsprodukter. Vi deler viden på tværs af divisioner, virksomheder og samarbejdspartnere.

 


minimere madspild

Knivskarp holdning i Kokkenes Køkken

Vi har i vores kantinekoncept Kokkenes Køkken et stort fokus på at minimere madspild og gennem de seneste år reduceret dette med 30%. Vi bruger blandt andet en form for First-In First-Out koncept, hvor de fødevarer som er leveret først også bliver anvendt først – både fordi friske råvarer er et vigtigt element i Kokkenes Køkken, men netop også for at undgå madspild. 

Gennem daglige analyser og prognoseværktøjer estimerer vi antal spisende gæster, og undgår at producere hverken for lidt eller for meget mad. Vi minimerer spild i produktion, på buffet og på hver tallerken. Vores koncept SANS! går endnu videre ved at minimere den helt store frokostbuffet og tilbyder en frokost med udgangspunkt i neurogastronomi og med et stærkt fokus på grønt. For at minimere spild yderligere, tilbyder Kokkens Køkken gæster i kantinen at tage overskydende mad med hjem som take away.

 

 

 
miljømål

Vores mål er at hele tiden overgå os selv

Frem mod 2025 er målsætningen at mængden af indkøbte miljøvenlige produkter skal udgøre en endnu større del af det samlede indkøb. Dette gøres ved øget fokus på uddannelse af medarbejdere og optimering af indkøbsprocesserne.

 

 


Selvom facility servicebranchen og plejesektoren ikke er de mest miljøbelastende forretningsområder, er det vigtigt, at vi hver gang vælger den bedste miljømæssige løsning, og at vi arbejder systematisk med miljø- og klimaforbedring.

 
Grønnere strøm

Jo mere det blæser...

Förenade Care AB i Sverige samt Forenede Service A/S i Danmark benytter sig til 100% af strøm fra vindmøller.

Förenade Service AB benytter sig af 58% strøm fra solenergi, vind-, vand- og biokraft via Eon.