Økonomi

Udvikling i regnskabsåret 2018

Koncernens omsætning faldt i 2018 med 8,9 % til M.DKK 2.224.094, svarende til et fald på M.DKK 217.473 hvilket er M.DKK 300 mere end forventet. Forenede koncernen opnåede den forventede tilgang af nye kontrakter, men tilgangen kom senere end forventet, hvorfor den fulde effekt heraf først kan aflæses af regnskabet for 2019. Faldet i den gennemsnitlige svenske kronekurs fra 77,2 i 2017 til 72,7 i 2018 har desuden påvirket omsætningen negativt med M.DKK 84.

Kapitalberedskabet

Årets resultat på M.DKK 39 mod M.DKK 49 året før er M.DKK 5 - 10 mindre end forventet ved årets start. Faldet i koncernens omsætning er den væsentligste årsag hertil, men det væsentlige faldet i den gennemsnitlige svenske kronekurs har også påvirket resultatet negativt med M.DKK 1,8 og opstarten af nye aktiviteter i Forenede Care A/S har kostet M.DKK 3 mere end forventet.

 

 

Fakturaer

Fakturaer til Forenede A/S bedes sendt elektronisk.
EAN nr.: 579 000 224 3363
CVR nr.: 36 03 66 56

Årsregnskab

Kundeservice i Forenede Service

Kontakt

Har du spørgsmål er du meget velkommen at kontakte os på 39 69 50 50

Send mail