Organisationsændring i Förenade Care Sverige

Christer Henriksson fratræder og overlader ledelsesansvaret til Madeleine Lundström.

Koncerndirektør i Förenade Care AB, Christer Henriksson, har besluttet at gå på pension og overlade ansvaret til sin efterfølger, Madeleine Lundström.

”Jeg har arbejdet i Förenade Care siden 1997, og det har været en spændende rejse”, siger Christer Henriksson og fortsætter: ”Jeg har over de sidste 18 måneder planlagt dette generationsskifte. Jeg har ansat Madeleine Lundström som min efterfølger, og med de ting der sker i Forenede Koncernen, er tiden nu naturlig til at gennemføre dette generationsskifte”.

Jeg vil gerne takke Christer Henriksson for en fantastisk indsats for Förenade Care. Christer har bygget denne forretning gennem mange år, og har udviklet den til det professionelle selskab, vi ser i dag. Det er karakteristisk for Christers lederskab, at han selv har planlagt dette generationsskifte. Både bestyrelsen og jeg selv har stor tillid til, at Madeleine Lundström kan føre Förenade Care videre som en central del af Forende Koncernen.

På vegne af bestyrelsen, aktionærerne og ledelsen i Forenede Koncernen vil jeg gerne takke Christer Henriksson for hans store indsats for selskabet i alle disse år. Vi skylder Christer stor tak for hans lederskab og den professionelle måde, hvorpå vi kan gennemføre generationsskiftet.

Christer Henriksson fratræder Förenade Care AB den 28. februar 2021, men vil stå til rådighed for Madeleine Lundström og undertegnede resten af 2021.

Jeg ønsker Christer et lykkeligt otium, og ønsker samtidig Madeleine Lundström velkommen som CEO og øverste chef for Förenade Care AB.

På Forenede Koncernens vegne

Lars Folkmann
Koncern CEO

FCAB

Christer Henriksson og Madeleine Lundstöm.