Mission

Forenede Koncernen mission

Forenede løser opgaver inden for service og pleje på et højt kvalitets- og miljømæssigt niveau i Danmark og Sverige. Gennem fleksibilitet, optimering af kvalitet og konkurrencedygtig pris tilbyder vi markedets bedste løsninger inden for både Facility Services og Health Care.

Gennem vores serviceydelser tilfører vi værdi for vores kunder ved at skabe gode rammer for brugerne af de virksomheder og lokaler, som vi servicerer.

I vores Health Care divisioner tilbyder vi et værdigt liv og øget livskvalitet gennem individuel og empatisk pleje og omsorg.
Vision

Forenede Koncernen vision

Forenede koncernens vision er at være den foretrukne leverandør inden for koncernens forretningsområder i hele Norden. Koncernen skal levere den bedste service til mennesker før, under og efter arbejdslivet.

I Facility Service divisionerne vil vi gerne tilbyde markedets bedste løsninger, så vores kunder kan koncentrere sig om det, som de er bedst til.

I vores Health Care divisioner arbejder vi med påvirke muligheden for en øget valgfrihed og større empati i hele pleje- og sundhedssektoren.