Økonomi

Udvikling i regnskabsåret 2020

Årets resultat af den primære drift på 61,8 M.DKK imod 42,6 M.DKK året før må under de givne forudsætninger anses for tilfredsstillende og lidt bedre end de 45 - 50 M.DKK vi havde forventet. Det positive resultat skyldes primært ekstraordinære tiltag og muligheder inden for rengøring i forbindelse med Corona. De tiltag har opvejet et tilsvarende fald i aktiviteten hos kantiner og hotelservice som følge af nedlukninger og øget hjemmearbejde.

Forventninger til 2021

Som følge af ændret bestyrelse i 2020 og koncernledelse i 2021, vil 2021 blive et år med fokus på øget samarbejde mellem koncernens divisioner, herunder at udnytte de naturlige stordriftsfordele vi oplever som én samlet koncern.

Ambitionen er fortsat at levere branchens bedste omsorgs- og serviceløsninger, og den samlede koncernledelse vil i 2021 tage initiativer til at styrke koncernens platforme således, at vi står endnu bedre rustet til at møde forventningerne fra kunderne og det omkring liggende samfund.

Vi forventer en fortsat stabil udvikling i omsætningen, drevet af en mere fokuseret salgstilgang og større fokus på at sikre koncernens langsigtede indtjening.

Fakturaer

Fakturaer til Forenede A/S bedes sendt elektronisk.
EAN nr.: 579 000 224 3363
CVR nr.: 36 03 66 56

Årsregnskab

Kundeservice i Forenede Service

Kontakt

Har du spørgsmål er du meget velkommen at kontakte os på 39 69 50 50

Send mail