Health care

Forenede Care

Vores Health Care varetages af Förenade Care i Sverige og Forenede Care i Danmark og dækker hovedsageligt over drift af plejecentre, hjemmepleje, rehabilitering, hospitalsdrift og personlig assistance.

Facility services

Forenede Service

Vores Facility Services varetages af Forenede Service i Danmark og Förenade Service i Sverige og dækker hovedsageligt over rengøring, ejendomsdrift og kantinedrift.

Vores kantinedrift varetages af vores subbrand Kokkenes Køkken.