Home Fordi der er forskel på specialiseret krisehjælp

Fordi der er forskel på specialiseret krisehjælp

Intet andet sted kan voldsramte kvinder med misbrugsproblemer og psykiatriske diagnoser komme på krisecenter. Velkommen på Forenede Care Danmarks Haslevhus.

Forenede Care Danmark har et mål om hjælpe mennesker i krise på benene igen. Også samfundets mest sårbare. Indtil Haslevhus Kvindekrisecenter blev åbnet i 2021, var en i forvejen ubegribelig svær livssituation for voldsramte kvinder med misbrug og/eller en psykiatrisk diagnose endnu vanskeligere.

Voldsramte kvinder har ret til at komme på krisecenter, men har hun et aktivt misbrug eller en psykiatrisk diagnose, er det mere kompliceret, og hun risikerer derfor at blive fastlåst i volden.

På Halsevhus Kvindekrisecenter, som drives af Forenede Care Danmark, står blandt andre centerchef Christina Holst-Larsen klar med mere end 25 års faglig erfaring med dobbeltudsatte kvinder.

”Kvinderne kæmper med forskellige komplekse problemer, men fælles for dem er, at de gerne vil ud af volden. Vi tilbyder dem et trygt opholdssted, hvor de kan få roen og kræfterne til at opbygge et nyt liv. Vi tackler volden først og fremmest,” forklarer hun.

På Haslevhus må ingen indtage euforisende stoffer eller alkohol, men det er tilladt at være påvirket. Krisecenteret er ikke et behandlingssted, men samarbejder tæt med kvindernes hjemkommuner, misbrugscentre og psykiatriske afdelinger.

Alle medarbejdere på Haslevhus Kvindekrisecenter er uddannede medarbejdere, der har erfaring med særligt udsatte kvinder.

Christina fortæller, at den voldsfaglige tilgang på kvindekrisecenteret ofte har andre positive effekter for kvinderne:

”Jeg ser ofte, at når vi arbejder målrettet med et kommende liv uden vold, at så sker der en positiv forandring med misbrugstrangen af stoffer. Og for kvinder, der lider af skizofreni eller alvorlige spiseforstyrrelser, har jeg oplevet, at den voldsfaglige indsats giver en markant forbedring af det psykiske velbefindende, som har en stor betydning for den psykiatriske diagnose, og hvor forpinte kvinderne er.”