Home Ansvarlighed

Vi tager ansvar ved at gøre en forskel

Sådan gør vi en forskel for mennesker

Sådan gør vi en forskel for samfundet

Sådan gør vi en forskel for fremtiden

Forenede koncernen arbejder ud fra fire FN Verdensmål:

Forenede gør en forskel ved at:

  • lave varieret og lokal mad
  • efterstræbe mental og fysisk trivsel

Forenede gør en forskel ved at:

  • opkvalificere og motivere medarbejdere
  • få ledige i trivsel og job

Forenede gør en forskel ved at:

  • inkludere og integrere på arbejdsmarkedet
  • skabe og investere i velfærdsinnovation

Forenede gør en forskel ved at:

  • Være klimaneutral i 2030 på scope 1 og 2
  • træffe bæredygtige valg
  • mindske madspild

Fordi der er forskel på at tale om ansvar og tage ansvar

Forenede har underskrevet Dansk Industris Diversitetsløftet og dermed markeret, at vi ønsker og arbejder for mere diversitet og mangfoldighed i dansk erhvervsliv.