Home Forenede Care

Forenede Care

Forenede Care Danmark

Forenede Care Sverige

  

Hun er tryg. Han føler sig set. Hun oplever bedring. Han er blevet gladere.


I Danmark og i Sverige løser vi vidt forskellige omsorgs- og plejeopgaver. Fælles for dem er, at det enkelte menneskes behov altid er i centrum. 

Vi vægter faglighed og medarbejdertrivsel, for vi vil være den bedste leverandør af omsorg på de plejehjem, krisecentre, bosteder, neurorehabiliteringscentre, som vi driver og ejer. I hjemmeplejen og i vores personlige hjælpeordninger. Vi vil gøre en forskel for mennesker, for samfundet og for fremtiden.