Home Fordi der er forskel på integration

Fordi der er forskel på integration

Fordi integration gør en forskel. Mød Juman Mesak, der gik fra at være ledig i 10 år til at komme i jobforløb hos Forenede Service Danmark.

Forenede Service Danmark gør en forskel for samfundet og mennesker på kanten af arbejdsmarkedet med uddannelse og opkvalificering ad nytilkomne og mennesker, der længe har stået uden for arbejdsmarkedet.

Samarbejde med flere kommuner, bl.a. Næstved Kommune, er en farbar vej til at hjælpe flygtninge-og indvandrerkvinder med at komme i et jobforløb som rengøringsassistent med efterfølgende mulighed for ansættelse.

Juman Mesak er en af kvinderne i projektet. Efter 10 års ledighed startede hun med coronarengøring på Næstved Bibliotek.

”Jeg er allermest glad for, at jeg har fået en rutine at stå op til hver dag. At gå på arbejde og sprogskole har også givet mig lyst til at motionere om eftermiddagen. Men om fredagen glæder jeg mig altså også til weekend,” siger Juman.

Forløbet skaber grobund for integration, mener Karima Sedik, der er kontaktperson og serviceleder i Forenede Service Danmark. Hun startede selv som rengøringsassistent assistent i Forenede Service Danmark for 19 år siden, da hun kom til Danmark fra Spanien.

”Projektet hjælper kvinderne til bedre integration. Det giver dem selvtillid at komme ud på arbejdsmarkedet og bidrage. Ret hurtigt kan de mærke – og begynder selv at sige, at de er en del af et samfund og kan bidrage. At komme ud på arbejdsmarkedet giver dem både mulighed for at øve deres danske sprog og at få en bedre forståelse af den danske kultur,” siger Karima.

Hvis kvinderne har motivationen, finder Forenede Service Danmark et fast arbejde til kvinderne efter endt jobforløb. ”Vi hjælper dem gerne godt i gang, men der skal også være vilje til at komme i arbejde,” tilføjer Karima.

”Fælles for kvinderne er, at de gerne vil arbejde, men på grund af udfordringer med fx helbred eller sprog kan de have svært at integrere sig. Derfor har de brug for en længere proces, så vi bedst muligt kan hjælpe dem i gang. Og det gør vi gerne.”