Home Fordi der er forskel på mennesker i krise

Fordi der er forskel på mennesker i krise

Forenede Care Danmark stå bag danmarkshistoriens første LBGT+ Krisecenter i samarbejdet med LGBT+ Danmark. Mød dem, der sikrer fagligheden.

”Vi skriver Danmarkshistorie i dag med Tårnbyhus.” Sådan sagde ligestillingsminister Trine Bramsen (S) ved åbningsreceptionen på Tårnbyhus LGBT+ Krisecenter i sommeren 2022.

LGBT+ personer har hidtil være henvist til ordinære kvindekrisecentre, mandecentre eller herberger, men her er sjældent den fornødne viden om og forståelse for de særlige forhold, der gør sig gældende for LGBT+ personer. Den kriseramte person kan føle sig tvunget til at undertrykke eller skjule dele af sig selv for at undgå chikane og yderligere isolation.

Som centerchefen på Tårnbyhus siger: ”Det er jo ikke sådan, at LGBT+ personer aldrig har henvendt sig på andre krisecentre eller hjælpetilbud, men rapporterne viser, at de ikke føler sig rummet, og det stopper nogen i at bede om hjælp.”

På et specialiseret LGBT+ krisecenter slipper kriseramte for at skulle forklare sig, og det giver overskud til at arbejde sig ud af livskrisen. Flere aktører har barslet med planer om et krisecenter for LGBT+ personer – i årevis. Forenede Care Danmark blev dem, der realiserede idéen.

Tårnbyhus LGBT+ Krisecenter er grundlagt af Forenede Care Danmark i et partnerskab med interesseorganisationen LGBT+ Danmark. Samarbejdet blev for alvor skudt i gang med en fælles kronik i Information i januar 2022, hvor Stine Louise Eising, CEO i Forenede Care Danmark, og sekretariatschef i LGBT+ Danmark, Susanne Branner, beskrev behovet og nødvendigheden af et specialiseret krisecenter.

Forenede Care Danmark havde ressourcerne og forudgående viden om drift af krisecentre, og LGBT+ Danmark havde ekspertisen om målgruppen.

Siden opstarten af Tårnbyhus LGBT+ Krisecenter har krisecentret næsten været fuldt belagt.

Tårnbyhus LGBT+ er godkendt i henhold til Serviceloven §110 – den såkaldte herbergsparagraf. Det skyldes, at lovgivningen ikke giver mænd og non-binære mulighed for at komme på krisecenter (§109). Forenede Care Danmark har siden 2021 forsøgt at råbe op om urimeligheden og den manglende ligestilling. Arbejdet for at skabe opmærksomhed om den åbenlyse diskrimination fortsætter i 2023.