Home Ansvarlighed

Vi tager ansvar ved at gøre en forskel

Sådan gør vi en forskel for mennesker

Sådan gør vi en forskel for samfundet

Sådan gør vi en forskel for fremtiden

Forenede Koncernen arbejder ud fra fire FN Verdensmål:

Forenede gør en forskel ved at:

  • lave varieret og lokal mad
  • efterstræbe mental og fysisk trivsel

Forenede gør en forskel ved at:

  • opkvalificere og motivere medarbejdere
  • få ledige i trivsel og job

Forenede gør en forskel ved at:

  • inkludere og integrere på arbejdsmarkedet
  • skabe og investere i velfærdsinnovation

Forenede gør en forskel ved at:

  • Være klimaneutral i 2030 på scope 1 og 2
  • træffe bæredygtige valg
  • mindske madspild

Vi underskrev 13. april 2022

Gender Diversity Pledge har ikke alene fokus på køn men på skabelsen af en mere ligeværdig arbejdsplads, herunder deling af forældreorlov og inkludering af minoriteter.

I 2023 udarbejder vi handlingsplaner til målet om min. 40/60-kønsfordeling i ledelser og bestyrelser i Forenede Koncernen.

Vi tager ansvar, så vi kan gøre en forskel!