Home Købet af A&O er godkendt af konkurrencestyrelsen

Købet af A&O er godkendt af konkurrencestyrelsen

Erhvervelsen af A&O Ansvar och Omsorg er godkendt og afsluttet.

Købet styrker Forenede Care Sveriges position. Selskabet bliver nu den fjerdestørste spiller på det svenske marked for pleje og omsorg og markerer sig som den største familieejede aktør.

2.500 nye medarbejdere på 28 nye plejecentre i 13 kommuner, hvoraf de 10 er nye for Forenede Care Sverige, er nu en realitet.

Forenede Care Sverige kommer i alt til at drive 62 plejehjem i tillæg til selskabets andre vigtige services som fx hjemmehjælp, avanceret sygepleje i hjemmet herunder palliativ behandling, personlig assistance og hjælp i slutningen af livet på hospice.

Ledelsen i A&O Ansvar och Omsorg og Forenede Care Sverige samt Forende Koncernens CEO Lars Folkmann mødte hinanden i Norkøbing 1. feb. til en afslutning af handlen. Markeringen glæder naturligvis Lars:

”Det er en stor dag for Forenede Koncernen. Købet af A&O Ansvar och Omsorg vil styrke hele koncernen og ligger absolut i tråd med vores vision om at gøre en forskel for mennesker, samfund og fremtid. Vi vil nu kunne levere en endnu højere kvalitet af pleje og omsorg,” siger Lars.

I alt beskæftiger Forenede Koncernen nu 11.400 medarbejdere. I Forenede Care Sverige er 7.400 af dem ansat.

Den kommende integration af A&O er af højeste prioritet – at mennesker og kompetencer kommer i spil til gavn og glæde for dem, der har brug for vores hjælp.

Madeleine Lundström, CEO i Forenede Care Sverige, sætter alt ind på, at nye og erfarne medarbejdere lykkes sammen:

”Jeg er utrolig glad for at kunne sige velkommen til alle nye fra A&O Ansvar och Omsorg. Sammen med jeres nye og fantastiske kollegaer i Forenede Care Sverige kommer vi til at blive endnu bedre, og jeg ser frem til, at vi skal begynde samarbejdet, for jeg er sikker på, at vi kan sætte et helt nyt niveau for professionel omsorg og pleje,” siger Madeleine.

Den dedikerede indsats for en vellykket integration indeholder et roadshow, hvor ledelsen besøger alle nye plejecentre i februar, og i slutningen af marts samles alle Forenede Care Sveriges centerchefer.

Forenede Care Sverige har længe spillet en vigtig rolle på det svenske marked for pleje og omsorg. Selskabet blev skabt af Forenede Koncernen i 1998. Forenede Care i Sverige og i Danmark udgør tilsammen 70% af koncernens samlede omsætning.

Forenede Koncernen ser frem til den fortsatte udvikling som privat aktør i både Sverige og Danmark.

.

Nyhed på svensk:
Köpet av A&O Ansvar och Omsorg är godkänt av Konkurrensverket

Förvärvet av A&O Ansvar och Omsorg är nu godkänt och slutfört.

Köpet stärker Forenede Care Sveriges position och bolaget intar nu platsen som den fjärde största aktören inom vård och omsorg på den svenska marknaden och den största familjeägda.

2.500 medarbetare på 28 nya äldreboende i 13 kommuner varav 10 är nya för Forenede Care Sverige är nu äntligen verklighet.

Forenede Care Sverige kommer nu totalt driva 62 äldreboenden utöver deras andra viktiga omsorgsområden; hemtjänst, avancerad sjukvård i hemmet som del i området palliativ omsorg, personlig assistans och hjälp i livets slutskede.

A&O Ansvar och Omsorgs ledning, Forenede Care Sveriges ledning samt Forenede Koncernens VD Lars Folkmann mötes i Norrköping 1 februari för att slutföra affären och tillfället var naturligtvis till stor glädje för Lars Folkmann VD för Forenede Koncernen:

”Det är en stor dag för Forenede Koncernen. Köpet av A&O Ansvar och Omsorg kommer stärka hela koncernen och ligger perfekt i linje med vår vision om att göra skillnad för människor, för samhället och för framtiden. Vi kommer nu kunna leverera ännu högre kvalitet och omsorg” kommenterar Lars

Totalt anställer nu Forenede Koncernen 11.400 medarbetare och av dessa står Forenede Care Sverige för 7.400.

Den kommande integrationen av A&O Ansvar och Omsorg är nu högst prioritet – att nu alla människors kunskaper kommer i spel och att det kommer till gagn för dom som har behov av vår hjälp.

Madeleine Lundström, CEO i Forenede Care Sverige, har fullt förtroende för att både nya såväl som de med erfarenhet skall lyckas tillsammans:

”Jag är otroligt glad för att äntligen kunna säga välkommen till alla nya medarbetare från A&O Ansvar och Omsorg. Tillsammans med alla nya kollegor i Forenede Care Sverige kommer vi bli ännu bättre, och jag ser fram emot att få påbörja det gemensamma arbetet för jag är helt säker på att vi kan sätta en ny nivå för professionell omsorg,” säger Madeleine.

Den omfattande insatsen för att integrationen ska bli lyckad innefattar en roadshow där ledningen besöker alla nya äldreboende i februari och i slutet av mars samlas alla nya Forenede Care verksamhetschefer på ett gemensamt event.

Forenede Care har länge spelat en viktig roll på den svenska marknaden inom vård och omsorg. Forenede Koncernen startade Forenede Care Sverige 1998. Forenede Care Sverige och Danmark utgör tillsammans 70% av koncernens samlade omsättning.

Forenede Koncernen ser fram emot den fortsatta utvecklingen som privat aktör både i Sverige i Danmark.