Home Om Forenede Koncernen Politikker Whistleblowerordning

Whistleblowerordning

Sådan fungerer det

Som en ansvarlig virksomhed, der vil sikre en ordentlig og professionel drift, ønsker Forenede Koncernen at vide, hvis der sker uregelmæssigheder i vores organisation. Til det formål har vi oprettet en whistleblowerordning, hvor medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere kan indberette kritisable forhold – også anonymt.

Whistleblowerordningen er et supplement til den direkte og daglige kommunikation i Forenede om overtrædelser og utilfredsstillende forhold.