Home Om Forenede Politikker Whistleblowerordning

Whistleblowerordning

Sådan fungerer det

Som en ansvarlig virksomhed, der vil sikre en ordentlig og professionel drift, ønsker Forenede Koncernen at vide, hvis der sker uregelmæssigheder i vores organisation. Til det formål har vi oprettet en whistleblowerordning, hvor medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere kan indberette kritisable forhold – også anonymt.

Whistleblowerordningen er et supplement til den direkte og daglige kommunikation i Forenede om overtrædelser og utilfredsstillende forhold.